Ағаштар
Жүзгін
0655
Жүзгін, қандым (лат. Calligonum, орыс. Жузгун) –