Ағаштар
Жүзгін
01к.
Жүзгін, қандым (лат. Calligonum, орыс. Жузгун) –