Ағаштар
Жүзгін
0578
Жүзгін, қандым (лат. Calligonum, орыс. Жузгун) –