Ағаштар
Жүзгін
0477
Жүзгін, қандым (лат. Calligonum, орыс. Жузгун) –