Ағаштар
Жүзгін
091
Жүзгін, қандым (лат. Calligonum, орыс. Жузгун) –